3 Stage

Stage

Tussen januari en maart ga je een korte stage doen bij een toonaangevend Nederlands koor uit de lichte muziek en bij de dirigent daarvan. Het doel van de stage is als volgt:

  • Je ziet een goede dirigent bezig in de praktijk.
  • Je doet ervaring op in het werken met een kwalitatief goed koor.
  • Je vergroot je netwerk.

Het idee is dat je drie keer een repetitie bijwoont van het koor:

  1. In de eerste repetitie observeer je de dirigent en het koor.
  2. In de tweede repetitie zing je in met het koor.
  3. In de derde repetitie neem je een kwartier of 20 minuten van de repetitie voor je rekening.

De precieze invulling van de stage bepaal je in overleg met de dirigent van het koor. De dirigent geeft feedback over het inzingen en het repeteren. Je schrijft een kort verslag (maximaal één A4) van de stage met daarin je ervaringen en leerpunten.

Medewerkende koren

Je mag zelf kiezen bij welk koor je stage wil lopen. Voor de stage stelt zich een flink aantal Nederlandse lichte muziek-koren beschikbaar. Je mag ook zelf een koor aandragen. Laat je voorstel dan goedkeuren door de hoofddocent van de opleiding. Het is de bedoeling dat je zelf het contact met het koor legt en concrete afspraken maakt.

De volgende koren stellen zich beschikbaar voor een stage voor studenten van de dlv:

[table id=2 /]