...

Introductie

 
In het studiejaar 2017-2018 wordt voor de achtste maal de opleiding Dirigent Licht Vocaal (DLV) gegeven. Op 21 zaterdagen krijgen dirigenten les in o.a. dirigeertechniek, muziekgeschiedenis, repetitietechniek, repertoirekennis, partituurspel, analyse en stemvorming. De opleiding is bedoeld voor gevorderde amateurdirigenten die al ruime ervaring hebben met koren in de lichte muziek, voor studenten die aan het conservatorium studeren en voor musici die al een conservatoriumstudie hebben afgerond en zich verder willen ontwikkelen in de lichte vocale muziek. Het repertoire dat aan bod komt bij de DLV omvat onder andere pop, jazz, gospel, musical en wereldmuziek.