Toetsen, stage en werkstukken

Toetsen, stage en werkstukken

Toetsen

Tijdens de opleiding doe je twee toetsen:

  • Aan het eind van het derde blok krijg je de theoretische ‘Tussentoets’. Daarin laat je zien dat je de stof beheerst die is behandeld in de bijeenkomsten en dat je de daarbij behorende literatuur hebt gelezen.
  • Aan het eind van het vierde blok doe je de ‘Vaardigheidstoets’. Daarin laat je de vooruitgang zien die je hebt geboekt op een specifieke vaardigheid.

Op de toetsen-pagina staat meer informatie over de toetsen.

Stage

DLV-examen  28Ergens in de maanden januari-maart loop je een korte stage bij een toonaangevend koor in de lichte muziek en bij de dirigent daarvan. De organisatie van de opleiding heeft contact met een twintigtal koren en dirigenten die zich daarvoor beschikbaar stellen. In de stage woon je drie repetities bij, zing je een keer in en repeteer je een keer een half uur met het koor. Op de stage-pagina staat nauwkeuriger beschreven hoe de stage in zijn werk gaat.

Werkstukken

In de tweede helft van de opleiding maak je drie werkstukken:

  • Een Analyse van een arrangement. Daarin beschrijf je de vorm, de harmonische opbouw en de arrangeerwijze van een bestaand arrangement.
  • Een Programma voor een avondvullende voorstelling. Je kiest daarin ongeveer 20 nummers die samen een boeiend concert vormen over een bepaald thema.
  • Een Vocaal werkplan. Je beschrijft daarin hoe je in vier achtereenvolgende repetities stapsgewijs kunt werken aan een specifiek vocaal aspect van je koor.

Op de werkstukken-pagina staat in details beschreven waar je werkstukken aan moeten voldoen.